w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Podgórzyn do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Pobierz plik:pdf0611206082.pdf