w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVI/114/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Milicz na rok 2012

Pobierz plik:pdf0601213033.pdf