w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/268/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

Pobierz plik:pdf0591202011.pdf