w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/160/12 Rady Gminy Gromadka z 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Gromadka w ramach pomocy de minimis

Pobierz plik:pdf0581201032.pdf