w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXI/232/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice

Pobierz plik:pdf0571206043.pdf