w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały XXXVI/325/02 Rady Miasta i Gminy Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - obszar gminy Nowogrodziec

Pobierz plik:pdf0561201043.pdf