w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Ścinawy za rok 2011.

Pobierz plik:pdf0551211043.pdf