w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Milicz od uchwały nr V/156/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Milicz za 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0531213033.pdf