w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 259.XXVII.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół publicznych, publicznych przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0511261000.pdf