w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Kłodzka do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2012 r.

Pobierz plik:pdf0501208021.pdf