w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XV/74/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0491210062.pdf