w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/180/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia i zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0461204013.pdf