w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Górowskiego nr XV/97/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0451204000.pdf