w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 24/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu w Miliczu Nr XV/75/2011 z 16 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0431213000.pdf