w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 25/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Domaniów Nr XVI/83/11 z 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0421215022.pdf