w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 lutego 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0381214083.pdf