w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/134/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf0371203032.pdf