w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XIX/80/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. — Uchwały budżetowej na rok 2012 oraz ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością i umorzenia w części postępowania nadzorczego.

Pobierz plik:pdf0361213033.pdf