w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Jawora do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 lutego 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0351205011.pdf