w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2011 rok.

Pobierz plik:pdf03412RIO.pdf