w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Przemkowa do wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 stycznia 2012 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0301216053.pdf