w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XVIII/71/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Pobierz plik:pdf0271213033.pdf