w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr XXII/140/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0261222033.pdf