w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Nr 60/2011 Zarządu Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2011.

Pobierz plik:pdf0211226000.pdf