w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIII/165/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”.

Pobierz plik:pdf0201219011.pdf