w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIII/80/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2011.

Pobierz plik:pdf0191208143.pdf