w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 147/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0181206021.pdf