w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/149/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030.

Pobierz plik:pdf0171211000.pdf