w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr XIII/81/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0141203062.pdf