w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/177/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia.

Pobierz plik:pdf0111208021.pdf