w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.158.2011 z 20 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2011 rok, przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu.

Pobierz plik:pdf0071226011.pdf