w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 107/XIX/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gmina Nowa Ruda.

Pobierz plik:pdf0061208112.pdf