w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Nr 47/221/2011 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Polkowickiego na 2011 r.

Pobierz plik:pdf0051216000.pdf