w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie Nr XVI/86/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa”.

Pobierz plik:pdf0041216053.pdf