w sprawie odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/273/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2012 wraz z uzasadnieniem.

Pobierz plik:pdf0021218022.pdf