w sprawie odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/274/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Malczyce przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012.

Pobierz plik:pdf0011218022.pdf