w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 97/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Domaniów Nr XIII/69/11 z 28 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf1091115022.pdf