w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 85/2011 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Domaniów Nr XII/66/11 z 15 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf1081115022.pdf