w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XIII/63/2011 z 28 listopada 2011 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Pobierz plik:pdf1061114042.pdf