w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XV/58/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.

Pobierz plik:pdf1051108011.pdf