w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/90/2011 Rady Powiatu w Świdnicy z 25 października 2011 r. w sprawie określenia \"Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Świdnickiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania\".

Pobierz plik:pdf1041119000.pdf