w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr XIII/77/2011 z 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1031106052.pdf