w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XIV/101/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1021108133.pdf