w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Domaniów Nr XIII/71/11 z 28 października 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaniów.

Pobierz plik:pdf0991115022.pdf