w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Mietków Nr X/53/2011 z 28 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0961123062.pdf