w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Czernica Nr XI/110/2011 z 21 października 2011 roku w sprawie udzielania pożyczek z budżetu Gminy Czernica dla organizacji pozarządowych.

Pobierz plik:pdf0951123012.pdf