w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XII/148/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

Pobierz plik:pdf0931108021.pdf