w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/66/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2011 - 2025.

Pobierz plik:pdf0910016053.pdf