w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/133/11 Rady Miejskiej Strzelina z 27 września 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelin,

Pobierz plik:pdf0901117043.pdf