w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Kłodzka do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu WK.60/316/K-28/11 z dnia 1 września 2011 roku odnośnie nieustalenia przez Radę Miejską wynagrodzenia Burmistrza Kłodzka na obecną kadencję.

Pobierz plik:pdf0881108021.pdf